„Bývalý ministr zemědělství Gandalovič udělal chybu, když loni zrušil projekt školní mléko. Česko se stalo v zemích Evropské unie v této věci výjimkou, jdoucí proti praxi uplatňované v ostatních zemích kontinentu,“ řekl Mediafaxu Hašek. Dodal, že kromě opětovného zavedení mléčných produktů do škol zvažuje jihomoravský kraj rovněž metody, jak dostat do stravování školáků ovoce. Podle Haška přitom v projektu nejde primárně o ekonomický efekt - školami spotřebované mléko totiž představuje pouhé jedno procento roční produkce českého mlékárenského průmyslu - ale především o vytváření správných stravovacích návyků dětí.

Hejtman s ministrem jednali rovněž o průchodnosti nově projednávané legislativy, která by stanovila zpřísňující pravidla pro chování obchodních řetězců. „Není výjimkou, že dodavatelé jim musejí platit za umístění svého zboží v regálech, nedobrovolně přispívají na tisk reklamních letáků a v jednom případě jim řetězec dokonce rozeslal fakturu na proplacení výročních firemních oslav deseti let svého trvání,“ konstatoval Hašek.

Politici v této souvislosti debatovali o politické průchodnosti takzvaného zákona o významné tržní síle, který se věnuje vztahu mezi zemědělci a velkoobchodními řetězci. V současné době jej projednává v připomínkovém řízení parlament.

„Vztahy mezi dodavateli a obchodníky nejsou ideální,“ konstatoval Šebesta s tím, že problém diskutoval minulý týden na pracovní snídani s devíti řediteli nejvýznamnějších řetězců. Společně se dohadovali o tom, jak dostat na regály českých obchodů tuzemské výrobky. „Shodli jsme se, že kvalitní regionální výrobky jsou pro ně velmi zajímavé. Mohli bychom spustit určitou reklamní kampaň, abychom dostali více našich výrobků do obchodů,“ řekl Šebesta s tím, že domácí výrobky jsou pro spotřebitele lépe uchopitelné. „Mohla by fungovat jakási certifikace, regionální Klasa,“ řekl Šebesta. Posteskl si zároveň, že z regálů mizí české výrobky s vyšší přidanou hodnotou. „Krabicového mléka je všude dostatek, domácích kvalitních sýrů ale nikoliv,“ uvedl na příkladu.

Tématem pátečního jednání byla i výše marží jednotlivých článků výroby potravin. Ministr podle konstatoval, že nejde zdaleka jen o problém ČR. I proto v současné době zpracovává Evropská komise analýzu podílu zemědělců, zpracovatelů a obchodníků na výsledné ceně potravin. Podle ministerstva zemědělství by měly být výsledky analýzy známy do konce letošního roku a měly by se stát i jedním z podkladů pro znění zákona o zneužití významné tržní síly.

Hašek s Šebestou probrali na schůzce rovněž současný stav podpory rolnictví na jihu Moravy, v jednom z nejvýznamnějších agrárních regionů země. „I když jihomoravský kraj nemůže subvencovat farmáře přímo, letos jsme přesto pro naše rolníky vyčlenili konkrétní peníze. Více než jeden milion korun dostala regionální agrární komora pro poradenství a řešení krizových okamžiků,“ řekl Hašek. Dalších pět milionů korun věnovalo podle jeho slov hejtmanství jihomoravským farmářům ve formě záruk za jejich drobné bankovní úvěry do výše půl milionu korun.

Šebesta stráví v doprovodu Haška na jižní Moravě celý den. Během své cesty se seznámí s průběhem žní a konkrétní situací zemědělců na Vyškovsku, Břeclavsku a Znojemsku. „Zajímá nás především rozsah poškození ploch přívalovými dešti a kvalita sklízené pšenice. Budeme s farmáři diskutovat otázky, jak konkrétně jim můžeme v současné situaci pomoci,“ řekl Šebesta.