Návrh jde nyní zpátky do sněmovny, poslanci ho mohou schválit v novém znění nebo přehlasovat senátorské veto absolutní většinou 101 hlasů.

"Zavedení poplatků pro taková vozidla má své opodstatnění a placení za užívání se rozprostře mezi více uživatelů a bude spravedlivější. Vážení kamionů je reakcí na požadavky řady obcí a krajů a zavedení elektronických vinět přinese řadu výhod, mimo jiné například možnost zakoupit ji kdykoliv, nikoliv jen na začátku roku. Zároveň jsme velmi ošetřili anonymitu a soukromí údajů z elektronických vinět získaných," vysvětlil jeden z tvůrců návrhu poslanec Oldřich Vojíř (ODS).

Senátoři nakonec z návrhu vyškrtli části týkající se zavedení elektronických dálničních známek i dynamické vážení kamionů. "Obě tyto části byly promyšlené, na problematiku anonymity jsme se zaměřili, a i ohledně dynamického vážení jsme především reagovali na požadavky starostů a hejtmanů," uvedl Vojíř s tím, že ho mrzí, že pokud sněmovna senátní znění přehlasuje, odejme s ním i dobrý návrh senátora Miroslava Škalouda, který požaduje odklad na povinnost svodidel okolo billboardů nedaleko komunikací. "Je to správný návrh, jelikož i podle mě se to nedá do konce roku 2009 stihnout, ale jelikož je to buď, anebo pro všechny tři senátní změny, nedá se nic dělat," dodal Vojíř.

Senátoři neschválili pozměňovací návrh kolegy Vlastimila Balína (KSČM) požadující vyjmutí linkových autobusů z povinnosti mýtních plateb.

"Domníváme se, že anonymita není v případě elektronických vinět zajištěna, jelikož velmi snadným způsobem je možné přiřadit majitele viněty ke konkrétnímu vozu, čímž bude anonymita narušena a umožní rozsáhlé sledování občanů této země," uvedla za hospodářský výbor senátorka Soňa Paukrtová (nestr.) s tím, že výbor má výhrady i ke způsobu dynamického vážení, které by mohlo být navrhovanou formou pouze orientační a nikoliv směrodatné.

Komisi pro ochranu na návrhu vadilo, že jeho tvůrci nekonzultovali legislativní znění ohledně anonymity zajištěné při elektronizaci vinět s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Novelu zákona o pozemních komunikacích zavádějící mýtné i pro automobily nad 3,5 tuny schválila sněmovna v polovině června. K zákonu prošly i pozměňovací návrhy o účinnosti a nová pravidla pro elektronické dálniční kupony a vážení kamionů.

Mýto pro nákladní automobily od 3,5 tuny návrh zavádí od ledna 2010, stejně tak mě od roku 2010 mělo platit dynamické vážení pro kamiony a od roku 2011 bylo plánováno zprovoznění elektronických vinět.

Zavedení mýtného nejen pro kamiony nad 12 tun, jak tomu bylo doposud, ale i pro menší nákladní automobily je podle předkladatelů nezbytné i z hlediska požadavků EU, kdy by u nás mýto pro tyto automobily muselo být zavedeno nejpozději do roku 2013. Návrh ovšem neplatí pro osobní automobily, a to ani v případě, že by měl za sebou karavan a překročil tak váhový strop pro mýtné. Výši mýtného určí podle předkladatelů již ministerstvo dopravy a nikoliv legislativci.

Elektronické viněty neboli dálniční známky, podle návrhu zajistí také ministerstvo dopravy. Elektronické známky by podle novely měly být v první vlně prodány paušálně na rok. V druhé vlně by potom měl následovat opět systém placení za ujeté kilometry po dálnici.

Novela zavádí také nový způsob dynamického vážení pro kamiony a je založen na tom, že v silnicích povede elektronický kabel, na jehož základě bude možné vypočítat, zda nákladní vozidlo, které danou komunikaci v místě vážení přejelo, nebylo přetížené. Odpovědnost za přetížení vozidla a placení pokuty předkladatelé přesunuli na garanta nákladu.