Jednotná evropská pravidla pro výcvik řídících letového provozu schválila již na konci srpna vláda.

Podle dřívějšího sdělení mluvčího Řízení letového provozu (ŘLP) Richarda Klímy nejde ale o zásadní změnu, čeští dispečeři totiž evropská pravidla již dodržují. Z hlediska mezinárodního práva je ale nutné příslušná pravidla schválit na úrovni EU i členských zemí.

Novela zákona také požaduje po Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) dohled nad dodržováním nových stanov týkajících se pohybu osob se zdravotním postižením. Současně ÚCL přisuzuje kontrolu nad "blacklistem" leteckých společností, které nesplňují bezpečnostní standardy zemí EU. Novela také požaduje, v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru, změnu kategorizace letišť.

Změnu zákona schválila v polovině června již poslanecká sněmovna. Ta do novely implementovala bod, který upravuje majetkové vztahy mezi majitelem pozemků pod letišti a provozovatelem letiště. Podle předkladatele pozměňovacího návrhu, poslance Petra Hojdy (KSČM), tak majitel pozemků nebude moci nakládat se svým majetkem libovolně. "Pozemek sice může prodat, ale s tím, že na pozemek se vztahuje věcné břemeno. Zároveň jsme ovšem do návrhu zapracovali důležitý moment, a to, že většinový majitel pozemku bude mít předností právo na provozování letiště s tím, že původní provozovatel bude muset odejít a nový provozovatel bude muset plnit všechny náležitosti pro provoz letiště," řekl dříve Hojda.

Poslanec také uvedl to, že součástí zákona je i kompromisní návrh, který počítá s tím, že o veřejném zájmu rozhodne ve všech případech soud. Původně se počítalo s tím, že veřejný zájmem bude ověřen jen v případě, že se na soud obrátí majitelé pozemků.