Podle mluvčího půjde především o změnu řízení fondu z kolektivního na individuální, o rozšíření kompetencí dozorčí rady fondu a o zachování kontrolní funkce Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. PF by tak měl v budoucnosti řídit ředitel s jasně stanovenými pravomocemi a odpovědností. V současné době se přitom na řízení PF podílí prezídium fondu a výkonný výbor.

Cílem novely je také změnit současnou organizační strukturu PF a počet jeho zaměstnanců, který má podle Vorlíčka odpovídat objemu spravovaného majetku. „Navrhované změny by měly výrazně přispět k rychlejšímu a průhlednějšímu způsobu řízení PF a také k úsporám mzdových a cestovních nákladů,“ konstatoval Vorlíček.

Novela kromě toho vymezuje rozsah nezbytné rezervy státní půdy pro realizaci rozvojových záměrů státu. Podle ministra zemědělství Jakuba Šebesty totiž žádný ze stávajících zákonů, ať už se jedná o zákon o prodeji půdy, zákon o půdě či zákon o pozemkovém fondu, dosud rezervu státní půdy neupravuje. Vymezením rozsahu nezbytné půdy pro stát se také má předcházet vyvlastňování.

V minulosti přitom vznesla jednotlivá ministerstva nároky na nezbytnou rezervu státní půdy požadavky v objemu 62 174 hektarů. Největší plochu ze státní rezervy půdy si nárokovalo ministerstvo zemědělství, a to zhruba 46 000 hektarů půdy. Druhý nejvyšší požadavek pak vzneslo ministerstvo dopravy (7 320 hektarů), z toho Ředitelství silnic a dálnic požaduje 5 674 hektarů.

Z bilance PF vyplývá, že na konci roku 2008 spravoval fond celkem 323 000 hektarů zemědělské půdy, o 45 800 hektarů méně než v předchozím roce. Počet pracovníků fondu se loni snížil o 50 na 895 lidí, po plánované transformaci by měl fond zaměstnávat asi 700 lidí.