"Jednali jsme s panem předsedou před začátkem I. fotbalové ligy o naplňování naší smlouvy v rámci české legislativy a já osobně hodnotím spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem na vysoké úrovni. Policie bude i nadále působit vně fotbalových stadionů a v případě nějakého selhání nebo nepředvídaných událostí bude připravena obnovit pořádek uvnitř. Shodli jsme se ve všech bodech, které budou v povinnostech pořadatele utkání či provozovatele sportovního zařízení a kde začínají kompetence policie," řekl policejní prezident Oldřich Martinů na tiskové konferenci.

Zvláštní pozornost věnovali Hašek a Martinů vzniku nové komise ČMFS pro prevenci extrémismu a bezpečnosti na stadionech. "V tom jsme teprve na začátku a vyjasnili jsme si své názory, jak na půdě komise spolupracovat. Není vyloučeno, že do této komise budou zařazeni i další policisté jako specialisté na boj proti diváckému násilí a jednotlivé druhy extremismu," dodal Oldřich Martinů. Předsedou komise je jeden z jeho předchůdců Ladislav Husák.

Ivan Hašek podrobně popsal zásady, které musí naplnit každý pořadatel utkání. Vstupenky budou vydávany na jméno, jasně jsou dána pravidla, jací fanoušci mohou být vpuštěni na stadiony. Branami by neměl projít nikdo, kdo je opilý nebo si nese pyrotechniku, do hlediště se nedostane žádný divák se záznamem o přestupku nebo trestném činu na fotbale. Postupně by měly být dokončeny sofistikované monitorovací kamerové systémy se speciálním softwarovým vybavením na všech stadionech, napojené na příslušné databáze.

"Budeme tvrdě postihovat projevy rasismu. Právě v těchto dnech dorazily na ČMFS z centrály UEFA nové pokyny, jak v takových případech postupovat. V otázkách rasismu jsou požadavky zcela striktní. Ale extrémismus, to zdaleka není jenom rasismus a dělobuchy, i na to při spolupráci s policií myslíme," prohlásil Ivan Hašek.

Policie bude věnovat velkou pozornost hned prvnímu zápasu nového ligového ročníku. V pátek se v Teplicích utkají domácí se Spartou. "Pro lidi, kteří se umějí chovat a chtějí se bavit, by měly být fotbalové stadiony příjemným prostředím pro celé rodiny. Věřím, že k tomu jednou dospějeme jako třeba v Anglii nebo v Německu. Pro ty, kteří chodí na fotbal kvůli něčemu jinému a nekalému, je připravena řada opatření. Budou trestáni rychle a na fotbal se nedostanou. V době zápasu se budou hlásit na určitých místech," dodal Ivan Hašek.

Policejní prezident Oldřich Martinů se vyjádřil i k otázce finančních náhrad za zákroky policie. Jediný podobný případ zákroku na stadionu 1. FC Brno, za nějž policie poslala klubu fakturu za 80 000 korun, není dosud uzavřen a řeší ho právníci. "Pro policii není prioritní vydělávat těmito zákroky nějaké peníze. Pro nás je nejdůležitější prevence, abychom před stadionem odstranili pokud možno všechny hrozby a nemuseli potom dovnitř. Pokud něco selže uvnitř stadionu, pak je třeba vyhodnotit případ od případu všechny okolnosti. Jestliže pořadatel nesplní všechny své povinnosti, pak je důvod žádat úhradu. Pokud všechny splní a přesto se něco stane, pak na ní trvat nebudeme. Policie však bude za všech okolností připravena obnovit pořádek i uvnitř stadionu bez ohledu na to jestli něco selhalo a nebo jestli se nějaká stará kauza pohybuje mezi právníky a soudy," dodal policejní prezident Oldřich Martinů.