Problematikou známé českokrumlovské točny se Jandák začal zabývat především v době, kdy byl ministrem kultury. Tehdy prosazoval, aby unikátní otáčivé hlediště zůstalo na svém původním místě do doby, než se najdou finanční prostředky na vybudování nového hlediště. Navrhoval rovněž, aby nová točna byla koncipována jako skládačka, která by byla vidět pouze v době divadelní sezony. V ostatních měsících by pak byla skryta díky důmyslnému systému a architektonickému řešení.

"Do této doby se zatím nevyřešilo nic, a jak zjišťuji, není ani jasné, zda se bude před otáčivým hledištěm hrát do konce tohoto roku, příštího nebo ještě dalších nejméně pět let. Neustálé nejasnosti a dohady rozhodně k řešení situace nijak nepřispívají. Věc je potřeba řešit, a to rázně, nicméně, formou dialogu. Je také zapotřebí nabídnout UNESCO nějakou formu kompromisu. Proto vidím jako jediné možné řešení svolat kulatý stůl, kterého by se zúčastnili zástupci Jihočeského divadla, Jihočeského kraje, města Český Krumlov, města České Budějovice, coby vlastníka, státu – tedy především ministerstva kultury a UNESCO," uvedl Jandák ve svém vyjádření.

Znepokojující je podle něj rovněž fakt, že i jedna z variant, stavba nové točny na místě bývalého skleníku, se také zřejmě neuskuteční.

"Všichni účastníci od města počínaje, přes divadlo, vlastníka, kraj, stát a pochopitelně UNESCO by měli začít problém řešit. Vždyť provozovatel zařízení ani herci dosud nevědí, zda bude letošní sezona poslední, nebo zda mají začít připravovat program na příští rok. Tento chaos svědčí o špatném fungování kultury v ČR a především ministerstva kultury. Jak jsem již před časem uvedl, kdybych byl ministrem kultury, nikdy by k této situaci nedošlo," sdělil Jandák.