Jak agentuře sdělil, parkování pro pacienty zůstává zdarma i přes návrh některých představitelů města na zpoplatnění a regulaci automobilů. To by město mohlo realizovat jen v případě, že by nemocnice, jejímž zřizovatelem je kraj, Táboru pozemek s parkovištěm prodala. „Nic takového v úmyslu nemáme a ani do budoucna s tím nepočítáme. Jedinou regulaci, o které uvažujeme, je například osadit plochu tabulí, že parkovat lze dvě či tři hodiny, aby tam auta nestála třeba dva dny v kuse,“ uvedl Houška.

Pro zaměstnance nemocnice vyhradilo zdravotnické zařízení před časem několik míst v areálu nemocnice. „Tito lidé dostali speciální karty, na jejichž základě jsou do areálu vpuštěni a mohou zde po dobu své pracovní doby parkovat. Týká se to lékařů i dalšího personálu,“ doplnil Ivo Houška.

Krajská nemocnice v Českých Budějovicích vyřešila parkování pro návštěvníky a pacienty tak, že na nově zbudovaném parkovišti před centrálním vchodem umožnila parkování na dobu tří hodin zdarma. Po této době pak musí řidič uhradit poplatek. Přímé placení za parkování ihned od první hodiny parkování rovněž zavádět nehodlá.