"Tento návrh si dává za cíl sjednotit českou legislativu v oblasti vývozu a dovozu kočičích a psích kůží. Schválením zákona přistoupíme k dohodě, že tento typ kůži se nesmí v rámci Evropského společenství uvádět na trh, vyvážet a dovážet," vysvětlil ministr zemědělství Jakub Šebesta s tím, že souhlas se zákonem požaduje po členech právě Evropské společenství.

Návrh zákona vychází podle ministerstva z rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení pravidel v obchodě s kůžemi a výrobky z nich. Cílem nařízení je sladění právních předpisů na úrovni Společenství upravujících obchod s kočičími a psími kůžemi nebo výrobky z těchto kůží za účelem odstranění překážek na trhu kožešin.

Stát musí v rámci tohoto zákona také vymezit dohlížející orgán a stanovit sankce za případné porušení tohoto nařízení. Dále je každá členská země povinna oznámit Komisi, jaké analytické metody bude používat k identifikaci živočišného druhu, z něhož pochází kožešina.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.