"Dosavadní zkušenosti z vyvlastňovacích řízení ukazují, že právní úprava je nedostatečná. Nedostatky vedou v praxi k velmi rozdílným přístupům jednotlivých úřadů, což ve výsledku vede k neúměrnému prodlužování vyvlastňovacího řízení. To má za následek nejen právní nejistotu, ale i komplikace pro výstavbu dopravní infrastruktury," vysvětlil Vojíř. Poukázal nejen na problémy s výkupy pozemků pro výstavbu dálnice D3, ale i silniční okruh kolem Prahy.

Předloha navrhuje, aby podání žaloby proti vyvlastnění už nemělo odkladný účinek a mohl se vyvlastnit i pozemek, který je pronajatý. Vyvlastněním by se nájemní právo zrušilo. Pokud by pozemek nebo nemovitost vlastnilo několik lidí současně, i tak by mohlo proběhnout vyvlastnění. Jejich spoluvlastnická práva by zanikla a neměli by podle návrhu mít předkupní právo.

Norma řeší současně problém kolem adres a vyrozumění vlastníka pozemku či nemovitosti o chystaném vyvlastnění. Většinou totiž adresy v katastru nemovitostí nesouhlasí s adresami, na nichž se vlastníci zdržují. Podle novely by se vyrozumění o vyvlastnění mělo poslat na adresu uvedenou v katastru, nebo na tu, kterou vlastník výslovně uvede. Poslanci tvrdí, vlastník je povinen změny adres v katastru nahlásit. Předloha počítá s tím, že v případě podání odvolání, kdy majitel nesouhlasí s výší náhrady, vyvlastnění stejně proběhne.

Poslanci požadují, aby se předloha projednala ve sněmovně podle paragrafu 90, tedy aby dolní parlamentní komora s předlohou vyslovila souhlas hned v prvním čtení.