Horní komora by měla podpořit zachování hranice trestní odpovědnosti na 15 let, stejně tak i hranice pro legální sexuální styk a zavádí také například statut ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. Doporučil to ústavně-právní výbor v rámci novely trestního zákoníku. Podle předkladatelek návrhu prošel pozměňovací návrh na snížení trestní odpovědnosti na 14 let jako součást novely trestního zákoníku chaoticky a v ČR již existuje systém, který umožňuje postih dětí již od 12 let, kdy se jedná o různé formy ochranného opatření, dohledu a i izolace, proto není snížení hranice odpovědnosti nutné.

Senátoři by měli rozhodnout o osudu protikuřáckého zákona. Bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek chce předložit pozměňovací návrh, ovšem předkladatel zákona, poslanec Boris Šťastný varuje, že by to normu mohlo zcela smést se stolu. Sněmovna by se v září k projednání změn nemusela dostat a zákon by už neměl šanci projít legislativním procesem. Předloha se stala nejkomplikovanější normou z celého období. Poslanci jej extrémně dlouho projednávali, až se shodli na kompromisním znění, tedy, že sám restauratér rozhodne, zda jeho zařízení je kuřácké či nikoliv. Novela také zpřesňuje definici veřejných míst, kde se nesmí kouřit, zpřísňuje sankce za podej alkoholu a tabáku dětem.