Koncert se uskuteční od 19.30 hodin v prostorách pražského kostela sv. Šimona a Judy v Dušní ulici. Guillona na něm doprovodí domácí soubor Collegium Marianum pod vedením Cecilii Bernardiniové. Barokní písně zazní za doprovodu houslí, violy, violoncella, fagotu, teorby, cembala, varhan a příčné flétny.

Program Amor Divino prezentuje skladby z archivu Pražského hradu. Damien Guillon tak bude interpretovat písně, které na přelomu 17. a 18. století rozeznívaly chrám sv. Víta. Na koncertě představí fragmenty z tvorby barokních skladatelů Johanna Josepha Fuxe, Františka Ignáce Antonína Tůmy, Johanna Adolpha Hasse či Francesca Manciniho.

Damien Guillon zahájil své hudební vzdělání roku 1989 v Bretani. Po zkušenostech v barokních oratoriích a operách nastoupil do Centra barokní hudby ve Versailles, kde zdokonaloval svou hlasovou techniku. V současné době Guillon vedle zpěvu ovládá i hru na varhany a cembalo. Jeho repertoár sahá od anglických renesančních písní po barokní opery.

Festival Letní slavnosti staré hudby se letos koná v termínu 23. července až 11. srpna. Jeho program nabízí devět koncertů prezentujících duchovní i světskou hudbu od středověku po období romantismu. Jednotlivé koncerty se odehrají v adekvátních historických architektonických prostorách.