Nový zákon mimo jiné omezuje pravomoci ministra financí promíjet daňovou povinnost. „A to ať jde o úroky, nebo dokonce jistinu,“ uvedl k němu již dříve bývalý ministr financí Miroslav Kalousek s tím, že jde o feudální výsadu správce státní kasy.

Podle současného ministra financí má zákon přinést větší právní jistotu zejména malým a středním podnikům

Na mezery zákona ale upozornil senátní ústavně-právní výbor, který jej doporučil k zamítnutí.

"Mám zde stanovisko Komory daňových poradců, ta doporučuje schválit návrh s tím, že v průběhu roku přijde pozměňovací návrh, který upraví postavení daňových subjektů. Oficiální účinnost zákone je až 1.1. 2011, tudíž je dost času schválit případné změny," přesvědčovala senátory, aby hlasovali pro, senátorka Jana Juřenčáková.

Návrh zákona mimo jiné také stanoví, že možnost zastupovat více subjektů už nebudou mít jen daňoví poradci. Správce daní bude mít právo odpustit úrok z prodlení rychleji než v současné době a s menší byrokratickou zátěží. Nový zákon, který již v červnu prošel sněmovnou, by měl nahradit doposud platný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.