"Nový návrh transponuje do české legislativy evropskou směrnici o bankovních službách na vnitřním trhu," řekl ministr financí Eduard Janota.

Mezi hlavní změny, které směrnice zavádí, patří úprava regulace a dohledu pro tzv. platební instituce. Dosud tyto subjekty podnikaly pouze v režimu živnostenského zákona, případně na základě devizové licence při přeshraničních převodech. Rozšiřují se a zpřesňují se informační povinnosti poskytovatelů platebních služeb vůči jejich uživatelům, a to jak před uzavřením smlouvy, tak během trvání smluvního vztahu.

Detailně mají být nově upravena i vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů platebních služeb. Kromě vlastní transpozice směrnice EU byla do návrhu zákona převzata i úprava vydávání elektronických peněz a provozování platebních systémů.

Návrh novely zákona, kterou schválili v polovině června i poslanci, připravilo ministerstvo financí společně s Českou národní bankou.