Operační Program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) je jedním z dotačních titulů, který v období 2007 – 2013 umožňuje hlavnímu městu čerpat peníze ze strukturálních fondů Evropské unie. Peníze se podle Reedové mohou využít na rozvoj e-Governmentu nebo na zřizování veřejných internetových terminálů či rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup.

"Dnes se téměř veškerá komunikace odehrává přes internet. Zvýšení rychlosti internetového připojení urychlí dobu čekání na úřadech nebo si úřední záležitosti každý bude moci vyřídit z pohodlí domova. Jsem přesvědčená, že projekty, které vzniknou, usnadní komunikaci mezi pražským magistrátem a občany," tvrdí Reedová, která má evropské fondy na starosti.

Třetí výzva bude otevřena od 22. července do 19. srpna 2009. Kromě pražského magistrátu budou moci podporu využít i neziskové organizace. Celková podpora 50 milionů korun se tentokrát netýká městských částí.

Kromě rozvoje ICT služeb podporuje Operační program Praha – Konkurenceschopnost ještě například ekologicky příznivou veřejnou dopravu a úsporné využívání energií.

"V rámci druhé výzvy OPPK jsme zatím podpořili 15 projektů celkem za 654 milionů korun a mnoho dalších je v procesu hodnocení," uvedla Reedová.

Praha může čerpat ze dvou speciálních operačních programů - Operační program Praha - Konkurenceschopnost a Operační program Praha – Adaptabilita. Oba programy nepředstavují sice jediný finanční zdroj pro hlavní město, jsou však zdrojem největším.

Operační program Praha – Konkurenceschopnost podporuje investiční projekty zaměřené především na zkvalitnění dopravní infrastruktury, životního prostředí, vědy a výzkumu a podnikání v Praze, například rozšiřování tramvajových tratí, revitalizace bývalých průmyslových areálů či výstavba podnikatelských inkubátorů.

Druhý program - Operační program Praha – Adaptabilita se orientuje na počáteční i další vzdělávání a sociální projekty. Financuje se zavádění moderních metod výuky do škol, které by motivovaly mladé lidi ke studiu. Dotuje se také rozšiřování kvalifikace zaměstnanců. Tento program pomáhá i ekonomicky, sociálně či zdravotně znevýhodněným lidem při hledání práce.