Nasazení hasičů a armády považují Češi za vynikající, pozitivně vnímá jejich práci devět z deseti Čechů, uvádí průzkum. Dobře je hodnocena i práce humanitárních organizací (velmi a spíše dobře 94 procent). Podle průzkumu ale hodnotí obyvatelé podstatně hůř činnost povodňových komisí a vlády, přesto jejich nasazení a práci označuje více než 70 procent Čechů za velmi dobrou nebo spíše dobrou.

Povodně se osobně dotkly čtyř procent české populace. Necelá tři procenta Čechů také uvádějí, že se letošní povodně dotkly jejich firmy, pracoviště nebo zaměstnavatele. Více než šest procent lidí uvádí, že povodně zasáhly jejich blízké příbuzné. V případě vzdálenějších příbuzných nebo známých se jedná o téměř každého šestého Čecha.

Za nejkatastrofálnější ze všech čtyř hodnocených povodní jsou považovány povodně z roku 2002.