Vývoj na českém pojišťovnickém trhu klade podle důvodové zprávy vysoké požadavky na výkon dohledu v pojišťovnictví. „Ten musí včas odhalovat nedostatky a účinně zasahovat tak, aby byly maximálně chráněny zájmy spotřebitelů pojišťovacích služeb a současně aby nedocházelo k neodůvodněnému vměšování orgánu dohledu do oblasti soukromého práva a omezování podmínek hospodářské soutěže,“ píše se v důvodové zprávě.

Základním cílem navrhovaného zákona je tak vytvořit odpovídající předpoklady pro zabezpečení maximální ochrany spotřebitele pojišťovacích služeb. Má se tak stát díky efektivnímu dohledu nad jejich soukromými provozovateli, který by měl být podle návrhu vyvážen komerční svobodou nabídky a výběru těchto služeb.