Senátní petiční výbor doporučil v úterý schválit novelu shromažďovacího zákona. Norma počítá s tím, že lhůta, v níž obce rozhodují o povolení mítinku, se prodlouží ze tří kalendářních na tři pracovní dny. Úřady by tak dostali více času na rozhodnutí o případném zákazu ohlášené demonstrace či pochodu. Některé organizace schválně podávají oznámení o akci v pátek. Úřady pak mají pouze jediný pracovní den k tomu, aby o případném zákazu shromáždění rozhodly.

Senátoři by také měli rozhodnout o osudu protikuřáckého zákona. Bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek chce předložit pozměňovací návrh, ovšem předkladatel zákona, poslanec Boris Šťastný varuje, že by to normu mohlo zcela smést se stolu. Sněmovna by se v září k projednání změn nemusela dostat a zákon by už neměl šanci projít legislativním procesem. Předloha se stala nejkomplikovanější normou z celého období. Poslanci jej extrémně dlouho projednávali, až se shodli na kompromisním znění, tedy, že sám restauratér rozhodne, zda jeho zařízení je kuřácké či nikoliv. Novela také zpřesňuje definici veřejných míst, kde se nesmí kouřit, zpřísňuje sankce za podej alkoholu a tabáku dětem.

Horní komora by měla podpořit zachování hranice trestní odpovědnosti na 15 let, stejně tak i hranice pro legální sexuální styk. Doporučil to ústavně-právní výbor v rámci novely trestního zákoníku.