Mezi hlavní změny, které směrnice zavádí, patří úprava regulace a dohledu pro tzv. platební instituce. Dosud tyto subjekty podnikaly pouze v režimu živnostenského zákona, případně na základě devizové licence při přeshraničních převodech. Rozšiřují se a zpřesňují se informační povinnosti poskytovatelů platebních služeb vůči jejich uživatelům, a to jak před uzavřením smlouvy, tak během trvání smluvního vztahu.

Detailně mají být nově upraveny i vzájemná práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů platebních služeb. Kromě vlastní transpozice směrnice EU byla do návrhu zákona převzata i úprava vydávání elektronických peněz.

Návrh novely zákona, kterou schválili v polovině června i poslanci, připravilo ministerstvo financí společně s Českou národní bankou.