"Pokud si lidé v hmotné nouzi chtějí zachovat stejnou výši příspěvku na živobytí, musí mít příjem z výdělečné činnosti nebo vykonat veřejnou či dobrovolnickou službu v délce alespoň 20 hodin za měsíc," radí ministerstvo, jak si udržet vyšší dávky, než minimum.

Nezaměstnaní si příspěvek mohou udržet například při zlepšování životního prostředí, uklízením ulic v obcích nebo pomocí při kulturních akcích. Veřejnou pomoc vykonávají na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí, která obsahuje alespoň místo, předmět a dobu výkonu a obec povinně uzavře "zaměstnanci" pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, za práci však žádná odměna nenáleží.

V případě dobrovolnické služby, kterou provozují pouze neziskové organizace, jsou kladené vysoké požadavky na inteligenci, komunikační schopnosti a psychickou vyrovnanost nezaměstnaného.

Další možností, jak si zachovat podle rad ministerstva příspěvek, jsou veřejně prospěšné práce. Místa vytváří obce nebo různí zaměstnavatelé na základě písemné dohody s úřadem práce. Jedná se především o sezonní práce a úřad práce může zaměstnavateli na úhradu platu zaměstnaného poskytnout příspěvek až do výše skutečných nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Ministerstvo očekává, že první úprava příspěvku na existenční životní minimum přijde v červenci a ve středu zájmu budou ti uchazeči, kteří od ledna nebo dřívějšího data pobírali nepřetržitě příspěvek na živobytí a nebyli od začátku roku až do současné doby jakkoliv zaměstnaní.