Návrh má podle předkladatelů stanovit podmínky, za kterých by mohlo ke slučování či splynutí zdravotních pojišťoven docházet. Navrhovatelé z řad poslanců chtěli také podle důvodové zprávy zabránit tomu, aby docházelo k fúzím v zájmech zdravotních pojišťoven, které by poškodily občany.

Při schvalovacím procesu v dolní parlamentní komoře prošla i řada pozměňovacích návrhů. Ten komplexní především konkrétně definuje možnosti sloučení s jinou pojišťovnou a uvádí například to, že funkci ředitele zaměstnanecké pojišťovny nemůže vykonávat osoba, která v posledních pěti letech vykonávala funkci ředitele, člena správní rady nebo člena dozorčí rady jiné zaniklé zaměstnanecké pojišťovny. Pozměňovací návrh Bohuslava Sobotky (ČSSD) oproti původnímu návrhu zdvojnásobil limit pro minimum klientů i časové období pro jejich získání, Sobotkův návrh tedy požaduje to, aby zaměstnanecká pojišťovna nejpozději do dvou let od svého vzniku získala nejméně 100 tisíc klientů.

Původní návrh počítal s tím, že sloučení nebo splynutí zaměstnanecké pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou by bylo možné tehdy, pokud by nové pojišťovny neměly za rok své existence minimálně 50 tisíc pojištěnců. Pojišťovny by se mohly sloučit i v případě, jestliže by na některou z nich byla uvalena nucená správa. Novela také ruší nenaplnění rezervního fondu jako možný důvod zániku zdravotní pojišťovny.