"Vina není jen na straně správních orgánů, ale i v přístupu prostých lidí," upozornil Kocáb. Klíčovou kapitolou zprávy je právě ožehavá bezpečnostní situace menšin, která uvádí, že pravicový extremismus má stále větší podporu i ze strany veřejnosti, a proto utíkají Romové z Česka pryč.

"Ministr ve zprávě otevřeně hodnotí situaci, ve které se Romové nacházeli v loňském roce - nárůst aktivit extrémní pravice nebo nečinnost některých úřadů veřejné správy. Vláda v reakci na zprávu přijala usnesení, ve kterém některé z identifikovaných nedostatků napravuje, například systém asistentů pedagoga," uvedla Lejla Abbasová, mluvčí ministra pro lidská práva.

Jednou ze zásadních změn v životě menšin, kterou ministerstvo pro lidská práva ve zprávě vyzdvihlo, je působení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Ta v současnosti operuje na 13 místech Česka.

Zpráva informovala členy kabinetu také o výsledcích výzkumu Světové banky ve 12 sociálně vyloučených lokalitách o stavu zaměstnanosti této menšiny. Z dat vyplývá, že pouhých 27 procent Romů v produktivním věku pracuje na úrovni srovnatelné s celostátním průměrem.

Analýza se zaměřila i na otázky vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a sociálního vyloučení. Ze zprávy vyplývá, že ve 46 obcích již fungují terénní programy ve prospěch vyloučených romských skupin.

Předmětem pondělního schvalování ve Strakově akademii byla také Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005 až 2015 v roce 2008, která vychází z příslibu Česka na základě mezinárodní iniciativy dnes již 12 evropských zemí, občanských společností a mezinárodních organizací. V procesu začleňování Romů je snaha spojit všechny zúčastněné země pod taktovkou jednoho předsednického státu, který by začleňování Romů do společnosti koordinoval. České předsednictví je plánované od července příštího roku do června 2011 a naváže na předsednictví východního souseda, Slovenska.