Celková podpora ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie by měla dosáhnout 80 milionů korun, z toho národní podpora tvoří 60 milionů.

Znovuobnovení plné podpory školního mléka přivítali již v minulosti zemědělci i tuzemské mlékárny. Podle ředitele Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM) Michale Němce to v praxi bude znamenat zlevnění čtvrtlitrového balení mléka ze šesti na přibližně tři koruny. „Je to zatím můj odhad, minimální ceny musí svým cenovým výměrem stanovit ministerstvo financí,“ konstatoval šéf ČMSM.

Podle ministerstva zemědělství existuje program školní mléko v ČR s drobnými obměnami od roku 1999 a celosvětově je do něj zapojeno asi 80 zemí. V rámci EU jej využívá 20 členských států. Cílem programu je přitom podpora zdravých stravovacích návyků. „Z řady pozitivních dopadů na zdraví je třeba vyzdvihnout úlohu mléka v prevenci osteoporózy,“ uvádí ministerstvo. To v minulosti potvrdila celá řada tuzemských lékařů. Dotované mléko má ale také důležitou roli také pro sociálně slabší skupinu obyvatel, u nichž je do programu zapojeno až 100 procent dětí.

V uplynulém školním roce předchozí Topolánkova vláda spolufinancování programu z národních zdrojů zrušila. Mlékárenské výrobky ve školách tak byly dotovány pouze z EU, a to částkou zhruba 20 milionů korun. Díky tomu se podle MZe dodávky mléčných výrobků do škol meziročně snížily o 56,9 procenta. „Ve školním roce 2007/2008 bylo do programu zapojeno více než 2 600 škol, z uvedeného počtu škol již v průběhu měsíce září 2008 odstoupilo asi 30 procent škol a dále se snižoval jak počet žáků, tak počet škol v programu školního mléka,“ uvádí ministerstvo.

Podle Němce se ale může zhruba do půl roku situace vrátit do původního stavu. „Neděláme si iluzi, že se úderem 1. září dostaneme na někdejší počet 2 600 škol. Jsme ale připraveni zahájit na podporu školního mléka hned po prázdninách kampaň, kterou bychom rádi směřovali přímo na rodiče žáků. Věřím tomu, že ve druhém pololetí školního roku bychom se mohli dotáhnout na původní počet odběratelů,“ věří Němec.