Původní návrh poslanců provázela čteními ve sněmovně řada pozměňovacích návrhů, v kterých se nevyznali již ani sami poslanci, a návrh vrátili do výborů. Z hospodářského a zdravotnického výboru vzešly dva pozměňovací návrhy, jeden počítal s úplným zákazem kouření a to i v restauracích, druhý byl mírnější a měl regulační charakter především pro kouření na zastávkách, ve vlacích a veřejných prostorách.

"Co se týče regulace kouření v restauracích, prošla varianta, že majitel se sám rozhodne, zda je jeho restaurace kuřácká, v takovém případě ji označí samolepkou. Nebo se rozhodne, že je nekuřácká a opět ji označí značkou," vysvětlil po schválení návrhu ve sněmovně předkladatel zákona poslanec Boris Šťastný (ODS). Poslanec Štastný také sdělil, že existuje i možnost, že restauratér ve svém podniku vymezí část, která bude nekuřácká a část kuřácká.

Původní návrh měl úplně zakázat kouření ve všech restauračních zařízeních, dopravních prostředcích, krytých nástupištích a ve veřejných prostorách. Poslanci se například shodli na tom, že se nebude kouřit ve vlacích, jak navrhoval poslanec KSČM Václav Snopek. Ten navrhoval, aby v každém vlaku, který má podle jízdního řádu dobu jízdy delší než dvě hodiny, byla zařazena část vozů vybavených prostory vyhrazenými ke kouření.

Podle důvodové zprávy se navrhovatelé snaží chránit lidi především před pasivním kouřením. Zákaz kouření by měl platit na zastávkách veřejné dopravy pouze v krytých nebo uzavřených prostorách, kde lze očekávat hromadění tabákového kouře. Zpřesnění se týká i omezení kouření ve zdravotnických zařízeních a společných prostorách bytových domů.

Zákaz kouření ve všech barech a restauracích už platí například v USA, Kanadě, Anglii, Francii, Itálii, Irsku, Švédsku nebo v Bavorsku a nově například i v Turecku.

Striktním zákazem kouření ve všech restauračních zařízení by podle lékařů v České republice ubylo měsíčně 450 infarktů. V ČR v současnosti kouří přibližně třetina obyvatel. Na následky kouření umírá podle odhadů 18 tisíc lidí ročně. Mezi patnáctiletými kouří asi polovina z nich.