Festival, každoročně připomínající opakované návraty a vřelý vztah Leoše Janáčka k Luhačovicím, bude zahájen v 16.30 hodin u busty Leoše Janáčka. Akce bude pokračovat večer od 19.30 hodin ve Společenském domě při zahajovacím koncertě Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou dirigenta Miloše Machka. Sólistou večera bude violoncellista Martin Švajda, v jehož podání zazní slavný Dvořákův Violoncellový koncert h-moll. Z Janáčkovy hudby jsou v programu zařazeny dvě skladby – koncertní předehra Žárlivost a symfonická báseň Šumařovo dítě.

"Ani v letošním roce nezměníme festivalovou tradici úterního odpoledního koncertu v kostele Svaté Rodiny, kdy se mohou hosté těšit na recitál patřící japonské sopranistce Michiyo Keiko. Ta koncertní program obohatí o japonské písně. Koncert je na programu v 15.30 hodin," podotkla Hrbáčová.

Klavírní duo Renata a Igor Ardaševovi se představí ve středu v Lázeňském divadle přednesem výběru slavných tanců – například Janáčkových Lašských tanců, Dvořákových Slovanských tanců, nebo skladbou Tango z cyklu Film en miniature od Bohuslava Martinů. Během čtvrtečního koncertu si budou moci lidé poslechnout 1. smyčcový kvartet e moll Z mého života od Bedřicha Smetany, Janáčkův Smyčcový kvartet č. 1 Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty a Smyčcový kvartet č. 3 – Lašský Evžena Zámečníka. Vše v podání Janáčkova kvarteta. Slavné housle doby Leoše Janáčka je pak název koncertu našeho předního houslisty Jaroslava Svěceného, který uzavře v pátek letošní ročník Festivalu Janáček a Luhačovice.

Janáček byl během svého života s Luhačovicemi velmi úzce spjat. Poprvé navštívil Luhačovice v roce 1886 a pravidelně do lázní začal jezdit od roku 1903. Luhačovice navštívil celkem třiadvacetkrát. Svůj volný čas věnoval dlouhým procházkám, z nichž se vracel se zápisníkem plným dojmů a notových záznamů hlasů přírody a také lidské mluvy zdejšího kraje. A právě v lázeňském městě se v roce 1917 setkal a seznámil s Kamilou Stösslovou, jež mu byla nejen inspirací a múzou, ale současně i adresátkou nesčetného množství vřelých dopisů. V Luhačovicích pobýval Janáček naposledy 1. až 21. července 1928 těsně před svou smrtí 12. srpna 1928.