Podle důvodové zprávy MZe existuje program školní mléko v ČR s drobnými obměnami od roku 1999 a celosvětově je do něj zapojeno asi 80 zemí. V rámci EU jej využívá 20 členských států. Cílem programu je podpora zdravých stravovacích návyků. „Z řady pozitivních dopadů na zdraví je třeba vyzdvihnout úlohu mléka v prevenci osteoporózy,“ uvádí ministerstvo. To v minulosti potvrdila celá řada tuzemských lékařů. Podle ministerstva má ale program důležitou roli také pro sociálně slabší skupinu obyvatel, u nichž je do programu zapojeno až 100 procent dětí. Dotované mlékárenské výrobky jsou totiž oproti tržním cenám v obchodech o několik korun levnější.

V uplynulém školním roce předchozí Topolánkova vláda spolufinancování programu z národních zdrojů zrušila. Mlékárenské výrobky ve školách tak byly dotovány pouze z EU, a to částkou zhruba 20 milionů korun. Díky tomu se podle MZe dodávky mléčných výrobků do škol meziročně snížily o 56,9 procenta. „Ve školním roce 2007/2008 bylo do programu zapojeno více než 2 600 škol, z uvedeného počtu škol již v průběhu měsíce září 2008 odstoupilo asi 30 procent škol a dále se snižoval jak počet žáků, tak počet škol v programu školního mléka,“ uvádí ministerstvo.

Dotace na program školní mléko bude vyplácet Státní zemědělský a intervenční fond. Celková částka spolu s prostředky z EU by měla pro budoucí školní rok činit 80 milionů korun.