Ministr navrhuje v rámci prevence nejen pravidelný sběr dat týkajících se všech forem násilí na dětech, který bude zpracovávat expertní skupina složená ze zástupců ministerstev, ale také dlouhodobé sledování dětí a jejich rodičů lékařem.

Strategie klade také důraz na prosazování práv dětí, o kterých na základě loňského výzkumu ministerstva pro lidská práva Češi příliš nevědí. "Z dat ministerstva vyplývá, že 28 procent Čechů nezná vůbec práva dětí a 42 procent je zná díky médiím," uvedla mluvčí ministra pro lidská práva Lejla Abbasová. Kvůli neznalosti práv jsme v Evropě na 31. místě, za námi je už jen Bulharsko, Gruzie, Ázerbájdžán a Tádžikistán.

Národní akční plán vychází ze Strategie prevence násilí na dětech na období 2008 až 2018. Smyslem Strategie, kterou kabinet přijal již vloni, je sjednocení všech článků, které se podílejí na prevenci všech forem násilí na dětech.