Voličský průkaz si pak žadatelé budou moci vyzvednout od 24. září. "Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v zahraničí. Žádost mohou lidé podat osobně nebo zaslat písemně s ověřeným podpisem na pracoviště magistrátu v Prštném. Lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu obecnímu úřadu končí sedm dní přede dnem voleb, tedy 2. října. Pro osobní žádost je posledním dnem 7. říjen," upřesnila Masaříková.

Voličský průkaz voliči může obecní úřad předávat nebo zasílat patnáct dnů přede dnem voleb, tedy od 24. září. Tento voličský průkaz může být předán přímo voliči nebo také osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče nebo může být zaslán na adresu, kterou volič v žádosti uvede.

Konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny stanovil prezident Václav Klaus na pátek 9. a sobotu 10. října 2009.