"Vina není jen na straně správních orgánů, ale i v přístupu prostých lidí," upozornil Kocáb již dříve, aniž by tušil, jaké problémy nastanou. Klíčovou kapitolou zprávy je právě ožehavá bezpečnostní situace menšin, která uvádí, že pravicový extremismus má stále větší podporu i ze strany veřejnosti, a proto utíkají Romové z Česka pryč.

V této souvislosti Rada vlády pro romské záležitosti na svém středečním zasedání tvrdě odmítla zavedení víz a zkritizovala nediplomatické jednání ze strany Kanady. "Rada si je vědoma, že Romové jsou zasaženi neúměrným sociálním vyloučením, předsudky a diskriminací," píše se v prohlášení. Ministr, stejně jako vládní zmocněnci, řešení vidí hlavně v zapojení všech článků jak na mezinárodní, národní i lokální úrovni.

Jednou ze zásadních změn v životě menšin, na kterou ministerstvo pro lidská práva ve zprávě také upozorňuje, je působení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, která v současnosti operuje na 13 místech Česka.

Zpráva informuje také o výsledcích výzkumu Světové banky ve 12 sociálně vyloučených lokalitách o stavu zaměstnanosti této menšiny. Z dat vyplývá, že pouhých 27 procent Romů v produktivním věku pracuje na úrovni srovnatelné s celostátním průměrem. Analýza řeší i otázky vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a sociálního vyloučení. Ze zprávy vyplývá, že ve 46 obcích již fungují terénní programy ve prospěch vyloučených romských skupin.

Předmětem debat pondělního jednání vlády nebude jen zpráva o životě Romů za minulý rok, ale také Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005 až 2015 v roce 2008, která vychází z příslibu Česka na základě mezinárodní iniciativy dnes již 12 evropských zemí, občanských společností a mezinárodních organizací. V procesu začleňování Romů je snaha spojit všechny zúčastněné země pod taktovkou jednoho předsednického státu, který by začleňování Romů do společnosti koordinoval. České předsednictví je plánované od července příštího roku do června 2011 a naváže na předsednictví východního souseda, Slovenska.