Členové klánovického výboru pro referendum o stavbě golfového hřiště se podle Karbana obrátili na pražský magistrát s podnětem k pozastavení výkonu usnesení, v němž klánovičtí zastupitelé v červnu schválili návrh na změnu územního plánu. Změna plánu by umožňovala výstavbu devítijamkového golfového hřiště na lesních pozemcích.

"Na zmíněném zasedání totiž klánovické zastupitelstvo nejdřív odhlasovalo vyhlášení referenda, které se uskuteční v termínu 9. až 10. října, a hned nato těsným poměrem hlasů (5:4) schválilo návrh na změnu územního plánu, jehož realizace by umožňovala výstavbu golfového areálu," upozorňují odpůrci golfového hřiště.

Iniciátoři klánovického referenda se podle prohlášení domnívají, že klíčové usnesení o změně územního plánu pozbylo platnosti vyhlášením místního referenda. "K pozbytí platnosti došlo přímo ze zákona, k čemuž musejí všechny orgány veřejné moci přihlížet z úřední povinnosti," uvádí se v dopise, který nyní posuzují magistrátní úředníci.

"Chceme, aby zvítězil demokratický princip, nikoli kličkování a přeběhlictví. Kauza se táhne už pátý rok a lidé v Klánovicích jsou vůči tomuto tématu velmi citliví. Je na nich, aby v říjnu rozhodli, co si o celém projektu myslí. V případě, že výstavba golfu nebude mít většinovou podporu voličů, neměla by být v budoucnu realizována, “ řekl Karban.

Klánovičtí zastupitelé svými hlasy v červnu schválili změnu územního plánu, která by umožnila vybudování golfového hřiště v Klánovickém lese, a zrušili tak své předchozí usnesení z let 2005 a 2006, které toto zakazovalo. Ještě před tímto krokem ovšem také rozhodli, že o osudu lesa se bude hlasovat v referendu. Spor o Klánovický les trvá již několik let. Jde v něm o to, jestli zde vznikne nebo nevznikne devítijamkové golfové hřiště, kvůli kterému má padnout 8,5 hektaru stromů. Smlouva s investorem je uzavřena, ale místní obyvatelé proti stavbě protestují. Nelíbí se jim, že přijdou o zeleň.