Jiří Patočka ve stejné funkci na škole v belgických Bruggách působil i dvě předchozí tříletá období. "Jiří Patočka si za svého působení ve správní radě této instituce vybudoval respekt a odbornou autoritu, je proto navržen vykonávat tuto funkci na další tříleté období," vysvětlila mluvčí ministerstva vnitra Jana Malíková. Právě ministerstvo vnitra tento materiál do vlády předkládá.

College of Europe existuje již 50 let a představuje dvě univerzitní pracoviště, jedno v Bruggách v Belgii, druhé v Natolinu v Polsku. Škola je napojena na na nejvyšší struktury Evropské unie a využívá jejich představitelů k přednáškám a k vystoupením při slavnostních příležitostech, má internacionální charakter se silnou orientací na zakládající členy EU, zejména na Francii a Německo.

Od roku 2003 je studium na této škole pro zaměstnance ve správních úřadech finančně podporováno vládou České republiky. Ministerstvo vnitra hradí úspěšným uchazečům z řad veřejné správy, kteří vykonají úspěšně výběrové řízení a jsou přijati ke studiu, celý studijní poplatek, který obsahuje školné, ubytování a stravování.

Vláda od roku 2006 poskytuje peníze 10 stipendistům, letos ale bude nuceno snížit jejich počet na pět. Děje se tak proto, že College of Europe musela pro akademický rok 2009/2010 navýšit studijní poplatek (téměř o 20 procent) a navrhla zvýšit členský poplatek (téměř o 33 procent).

Vládě předkladaný materiál také obsahuje návrhy na změnu dohodnutých pravidel tak, aby se více posílily pravomoci zástupců České republiky při výběrových řízeních na College of Europe a zařazování studentů do vybraných studijních oborů. Zároveň materiál navrhuje. aby vláda stipendia poskytovala i absolventům vysokých škol, kteří prozatím nejsou zaměstnaní ve státní správě či územní samosprávě. V minulých letech totiž značná část peněz na stipendia zůstala nevyčerpána. Ve státní správě se nenašel dostatečný počet vhodných uchazečů.