"Vedení obce i samotní lidé přijímají službu velice pozitivně, proto se Charita rozhodla v ní pokračovat," uvedl Siuda.

Podle koordinátora humanitární pomoci Martina Hořínka službu využívají především senioři, kteří si dosud nemohou jídlo sami zabezpečit. „Rozvoz obědů bude pokračovat i nadále, dokud bude trvat jeho potřeba,“ dodal Hořínek.

V lokalitě, kterou zasáhly povodně, pracovníci diecézní charity průběžně zjišťují, jaké jsou aktuální potřeby lidí. „Naši dobrovolníci pomáhají při osekávání omítek a úpravách domů. Dovážíme do domácností pracovní nářadí a podle potřeby vysoušeče,“ řekl Hořínek.

Pomoc dobrovolníků koordinuje diecézní charita podle aktuálních potřeb. „Na základě sociálního šetření kontaktuji rodinu, která o pomoc požádala. Zjistím, kolik potřebují lidí a na jakou práci a následně obvolávám dobrovolníky z databáze. V současné době by bylo nejvíce zapotřebí odborníků, hlavně zedníků a elektrikářů,“ vysvětlil Hořínek.