Statutární město Zlín je majitelem pečovatelského domu, a muž proto musel mít k pronajímání další osobě souhlas radnice. Na nekalé praktiky upozornili město všímaví sousedé. Kontrola pak ukázala, že nájemník byt skutečně dlouhodobě neužívá a pronajímá ho druhé osobě.

"Z tohoto důvodu mu město Zlín zaslalo výzvu k vyklizení a navrácení bytu, kterou se však nepodařilo doručit. Vzhledem k této skutečnosti přistoupilo město ke schválení výpovědi z nájmu bytu a v případě nevyklizení a nevrácení bytu k podání žaloby o jeho vyklizení," vysvětlila Masaříková.

V domě s pečovatelskou službou je k dispozici 40 bytových jednotek o velikosti 1+kk a 2+kk, z nichž 16 jednotek je uzpůsobeno specifickým potřebám osob s nejrůznějšími druhy postižení. První nájemníci se do domu nastěhovali v závěru loňského roku.