"Vrchní soud v Praze ve čtvrtek s konečnou platností rozhodl o tom, že 45 procent akcií společnosti Vítkovice Holding, o které se vedly vleklé spory s Davidem Beranem a KKCG, má být předáno jejich skutečnému majiteli Janu Světlíkovi," uvedla Kijonková.

"Vrchní soud v Praze znovu potvrdil s konečnou platností, rozhodčí nález z loňského ledna. Rozhodnutí je definitivní, není proti němu žádný řádný opravný prostředek, který by měl odkladný účinek. Tím byla odstraněna poslední překážka exekuce na akcie, které mi měl David Beran vydat už před rokem a půl, kdy pravomocně rozhodl Rozhodčí soud v Praze. Rok a půl mi tedy David Beran zadržuje akcie, snižuje jejich hodnotu vyvoláváním soudních sporů a poškozuje mě. Teprve nyní se dostanu k majetku, který mi jednoznačně patří," řekl Světlík.

Podle Kijonkové nyní budou Vítkoivice čekat, až jim přijde rozhodnutí vrchního soudu písemně a poté bude pokračovat přerušený výkon exekuce na akcie ze strany Vítkovic. "Exekutor by měl vyzvednout akcie ze soudní úschovy, kam je David Beran zhruba před rokem a půl uložil, a předat majiteli, tedy Janu Světlíkovi," sdělila Kijonková.

Už v pondělí společnost informovala, že Krajský soud v Ostravě zastavil řízení sporu mezi představenstvem společnosti Vítkovice Holding a skupinou KKCG Industry Karla Komárka, v němž Komárek žaloval představenstvo Vítkovic o 663 milionů korun. "Ve sporu, kde se KKCG pokusila prohlásit za akcionáře společnosti Vítkovice Holding a zažalovat členy představenstva této společnosti o částku 663 milionů korun, soud rozhodl, že řízení zastaví,“ uvedla Kijonková.

Důvodem rozhodnutí soudu byl podle ní fakt, že KKCG neprokázala, že by kdy vlastnila akcie firmy Vítkovice Holding, přesto však žalobu na členy představenstva Jana Světlíka, Jaromíra Šilera a Jerzyho Koscielniaka podávala, jako by akcionářem této společnosti byla. „Výsledkem je konstatování soudu, že KKCG není oprávněna podat žalobu. Naopak by nyní měla žalovaným uhradit náklady, které jim kvůli sporu vznikly,“ konstatovala Kijonková.

Podle Světlíka stanovisko ostravského soudu už poněkolikáté doložilo tvrzení, že akcie Vítkovice Holding nikdy nepřešly do rukou KKCG. Světlíkovi, stejně jako dalším dvěma členům představenstva, přiznal soud každému přibližně 1,45 milionu korun jako náhradu nákladů řízení. Kromě toho zvažují žalovaní členové představenstva žaloby na náhradu škody a přiměřeného zadostiučinění, a to v desítkách milionů korun, za neoprávněné jednání KKCG.

Společnost podnikatele Karla Komárka - KKCG Industry - se hodlá podle svého mluvčího Daniela Plovajka proti rozhodnutí ostravského krajského soudu odvolat. Podle Plovajka rozsudek ostravského soudu není pravomocný.

Spory o vlastnictví akcií Vítkovice Holding trvají už od roku 2005. Hlavními aktéry sporu o 45procentní podíl ve firmě jsou David Beran, firma KKCG Industry podnikatele Karla Komárka a předseda představenstva Vítkovice Holding Jan Světlík. Arbitrážní soud tyto akcie přiřkl loni v lednu Světlíkovi. Od té doby ale leží v soudní úschově u okresního soudu Praha-východ.