Také o tom bude primátor města Brna Roman Onderka diskutovat v pondělí 20. července 2009 spolu s ředitelem Muzea města Brna Pavlem Ciprianem přímo v místech, kde jsou některé části kamenných článků z Královské kaple vystaveny či uloženy, tedy například v Mincmistrovském sklepě či v depozitáři v Brně-Žabovřeskách. Královská kaple bude součástí nového parkovacího domu na ulici Panenské, jehož výstavbu město Brno připravuje.

„Po sto a jedna letech splním slib tehdejších radních, tedy, že Královská kaple bude v Brně opět postavena. Bude tedy znovu žít, aniž by byla skryta veřejnosti,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Více o historii

Kapli zasvěcenou Panně Marii založil král Václav II. a 25. března 1297 jí věnoval desátky ze dvora a vsi Tvarožné. V roce 1322 král Jan Lucemburský daroval kapli ovdovělé královně Alžbětě, známé jako Eliška Rejčka. Po dalších několika změnách byla Královská kaple včetně domu na severní straně Rybného trhu, dnes Dominikánského nám., v držení starobrněnských cisterciaček až do zrušení kláštera r. 1782. Vzhledem k následnému rozvoji města se stále více ozývaly hlasy, aby byla kaple zbořena. Bourání kaple bylo zahájeno v dubnu 1908 i přes nesouhlas mnohých obyvatel a význačných pánů ve městě Brně. Poslední pokus o zachování kaple podnikl profesor Josef Dell. Ještě 14. 5. se uskutečnilo jednání městské rady o zachování kaple, nicméně 28. 5. 1908 se městská rada rozhodla kapli definitivně zbourat, a to tak, aby bylo vše cenné uchováno s příslibem, že kaple bude vystavena jako součást nějaké budoucí stavby.

Parkovací dům na ul. Panenské

Parkovací dům na ul. Panenské bude stát mezi budovou Magistrátu města Brna a hotelem International, a to na základě dokumentace o umístění stavby zpracované společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. o. Navrhovaný počet parkovacích míst je 456. Dopravně je budova napojena z ul. Husovy. Výjezd bude rovněž z ul. Husovy směrem vpravo. Vjezd do objektu je řešen na severní straně úrovňově do druhého nadzemního podlaží. Budoucím nájemcem by měla být společnost Brno Parking, a. s., která bude parkovací dům provozovat, a to na základě smluvního ujednání s městem Brnem.