"Je zajištěna plynulá automatická výměna těchto průkazů, tak aby proběhla do skončení platnosti průkazu starého," uvedla pojišťovna.

Nový průkaz pojištěncům přijde dopisem domů s předstihem alespoň dvou týdnů před ukončením platnosti současného průkazu. Platnost je uvedená na přední straně na posledním řádku vedle čísla průkazu. Pokud však nový průkaz pojištěnci v termínu nepřijde, musí se sám obrátit na některou pobočku VZP.

O nový průkaz může pojištěnec zažádat i před ukončením jeho platnosti. Pojišťovna ho vystaví přibližně do dvou týdnů od podání žádosti a poté ho zašle na adresu trvalého bydliště pojištěnce.

Pokud klient VZP nutně potřebuje náhradní doklad, pojišťovna mu ho vystaví na počkání a bude mít omezenou platnost. Je plnohodnotně použitelný v tuzemsku i při cestě do zahraničí.