Na této úrovni byla Třebůvka v šest hodin ráno, potom již měla mírně sestupný trend. Při této úrovni hladiny ovšem podle dřívějších zkušeností v Lošticích problémy nevznikají.

V Olomouckém kraji dosáhla v povodí Moravy Třebůvka prvního povodňové aktivity jako jediná. V povodí Odry to pak ještě byla na kratší dobu Vidnávka ve Vidnavě na Jesenicku, která se ještě v noci zklidnila pod první stupeň.