Radnice si od nového systému veřejné dražby slibuje rychlejší výsledky a získání nejvyššího tržního nájemného.

Tato metoda nahradila veřejnou soutěž, kterou pro radnici zprostředkovává společnost Facility. Soutěže se musí účastnit samotný zájemce o byt, nesmí ho kdokoli zastupovat. Ti, co se přihlásí, musí složit kauci ve výši deset tisíc korun. "V případě neúspěchu ji vrátíme," popsal průběh soutěže zástupce Facility Jan Kincl.

Pokud člověk byt v soutěži získá, ale nájemní smlouvu nepodepíše, kauce propadne. Pokud nájemní smlouvu podepíše, zaplatí nájemné na tři měsíce dopředu a z této částky se odečte kauce deset tisíc korun. Nový systém pronájmu bytů musí schválit rada městské části.

Radnice své byty doposud pronajímala takzvanou obálkovou metodou, při které lidé nájemné napsali do obálky a ten kdo nabídl nejvyšší, byt získal. Tato metoda byla často zneužívána. Podvodník oslovil zájemce o byt, kterému nabídl, že ho pro něj získá přes známé na úřadě. Dotyčná osoba vyplnila formulář, který podepsala, a podvodník vyplnil částku nájemného, ta byla "raketová", aby člověk vyhrál. Za fiktivní zprostředkování podvodník požadoval provizi od 100 až do 500 tisíc korun. "Podvedený člověk soutěž vyhrál, ale musí platit raketové nájemné," doplnil Paluska.