Mgr. Jiří Janeček
Narozen: 24. 5. 1956 v Jindřichově Hradci

Nejprve se vyučil provozní chemikem a následně při zaměstnání studoval Střední průmyslovou školu chemickou v Sezimově Ústí a v Táboře. Po jejím absolvování nastoupil do výzkumu (technologie výroby monofilů) a je držitelem čtyř vynálezů.

Následně působil jako redaktor okresních novin Palcát v Táboře a začal dálkově studovat Fakultu žurnalistiky UK Praha se specializací na televizní žurnalistiku. Studium ukončil v roce 1989 a poté působil jako jihočeský zpravodaj České televize (ČT).

V roce 1997 se stal moderátorem zpravodajských pořadů, následně moderátorem hlavního zpravodajského pořadu Události, pak vedoucím moderátorů, od prosince 2002 byl pověřený ředitel zpravodajství.

Od 19. 7. 2003 zastával post generálního ředitele ČT.

V roce 2005 obdržel vyznamenání Stříbrný kříž Španělského sdružení na evropskou podporu za významné přispění ke sjednocování Evropy v době působení ve funkci generálního ředitele ČT.