OLOMOUC - „Výstava představí až do 27. září knižní tvorbu jedné z nejvýraznějších osobností českého výtvarného umění 20. století,“ řekl Zatloukal. „Tři stovky knih doplní Čapkovy obrazy a grafiky, z nichž některé přitom dosud nebyly vystaveny,“ dodal ředitel.

„Josef Čapek patří bezesporu k ústředním osobnostem českého umění, ale je to především jeho knižní tvorba, konkrétně jeho obálky a ilustrace, jež se dostaly zcela přirozenou cestou do povědomí české veřejnosti. Není snad domácí knihovny, ve které by nebyla aspoň jedna z jeho v linorytu pojatých obálek,“ zdůraznil autor koncepce olomoucké výstavy Zdenek Primus. „Josef Čapek je srovnatelný snad jen s Josefem Ladou. Jeho tvarosloví, výtvarná srozumitelnost, ale i jeho jednoduchá barevnost na obálkách knih z let 1919 až 1926 si našly stálé místo ve vizuální kultuře tohoto národa,“ dodal Primus, podle nějž byl Čapek prvním českým výtvarným umělcem, který se knihou a jejím možným účinkem u čtenáře teoreticky a prakticky zabýval.

Josefem Čapkem pokračuje Rok knihy v Muzeu umění Olomouc, tedy dramaturgická řada výstav, které se věnují knižní kultuře od středověku do současnosti. Letos již olomoucké muzeum představilo knižní tvorbu Karla Teigeho, rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století na výstavě Růžová zahrádka. Společně s tvorbou Josefa Čapka mohou návštěvníci Muzea moderního umění shlédnout výstavu Listování, která veřejnost seznamuje s muzejními sbírkami v oblasti knižní kultury. „Rok knihy vyvrcholí v září, kdy v Arcidiecézním muzeu Olomouc zahajujeme výstavu Jindřich Zdík (1126 - 1150) - Olomoucký biskup uprostřed Evropy, díky níž se do míst svého vzniku po stovkách let vrátí veškeré dochované předměty z období Zdíkova olomouckého působení. Mezi nimi také unikátní iluminované rukopisy uložené ve švédském Stockholmu a v německém Halle,“ uzavřel ředitel Zatloukal.