Ta budou přednostně využívána v případech technologických a živelních katastrof. Jsou vybavena moderní informační a komunikační technikou a systémy, které umožňují efektivní akceschopnost, koordinaci a operabilitu v rámci struktury Integrovaného záchranného systému při ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení i neodkladný zásah na daném místě. Vozidla - mobilní centra koordinují práce v daných situacích a schraňují a vyhodnocují nezbytné informace o mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací.

„Lze v nich rovněž lépe komunikovat s veřejností, jako se svědky či oběťmi. Zároveň díky svému vybavení umožňují nasazení sil a prostředků pro záchranu bezprostředně ohrožených lidí, zvířat nebo majetku, popřípadě jejich evakuaci, lustraci dokladů. Slouží k tomu moderní počítačová technologie,“ dodala Drdová. Jedno vozidlo přijde na zhruba 1,6 milionu korun.