"Padělaná listina je falzem původního dopisu ředitele mezinárodněprávního odboru a agendy převzaté z ČKA Radka Šnábla, který v originálním vyhotovení odmítá jakékoliv plnění nebo ochotu Ministerstva financí v předmětné záležitosti jednat," řekl Jakob.

Padělek ale naopak obsahuje tvrzení, že Ministerstvo financí dalo této společnosti příslib o odkoupení směnek v plné částce.

"Ministerstvo financí proto Policii ČR podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření ze spáchání trestného činu podvodu a žádá každého, kdo se s touto padělanou listinou setkal, aby informoval MF ČR," vyzval Jakob.

Obdobný případ řešilo MF nedávno, kdy byl ministerstvu při jednání o deblokaci libyjského dluhu předán údajný dopis někdejšího ministra financí Ivana Pilipa, který měl potvrdit, že celý dluh byl dle instrukcí MF umořen.