V posledních červnových dnech zasáhly dva regiony Olomouckého kraje bleskové povodně. Nejprve v noci na čtvrtek 25. června postihly devět obcí na Hranicku, v noci na sobotu 27. června pak dvacet obcí na Jesenicku. Kvůli rozsahu poškození v obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník dosud platí na tomto území stav nebezpečí. „Je příjemné konstatovat, že nyní se již podařilo základní podmínky života na Jesenicku obnovit a například zprůjezdnit také všechny komunikace,“ řekl Tesařík.

V Olomouckém kraji postihly povodně celkem 29 obcí. Tři lidé byli usmrceni, z toho dva muži ve Vlčicích na Jesenicku a jeden v Černotíně na Hranicku. Voda zaplavila 1374 objektů, 817 domácností a 508 studen s pitnou vodou, zničila 12 mostů a 86 lávek.

Na likvidaci následků povodní nastoupilo 200 vojáků, kteří se podíleli na demolicích osmi domů, postavili tři nové mosty a jednu lávku. Nasazeno bylo také 104 jednotek hasičů. Podle hejtmana finanční vyčíslení materiálních škod vzrostlo na 1,6 miliardy korun. „Nyní tyto škody musí krajský úřad v součinnosti se starosty dotčených obcí upřesnit, abychom je mohli nahlásit ministerstvu pro místní rozvoj," uvedl hejtman.

Kraj již rozdělil postiženým obcím a hasičům pět milionů korun ze svého rozpočtu. Od státu pak získal 12 milionů korun, z čehož 600 tisíc korun dostali na očkování proti hepatitidě typu A dobrovolní hasiči a 11,4 milionu korun obce. Od státu dostane Olomoucký kraj ještě dalších 12 milionů korun, o jejichž rozdělení rozhodne druhé mimořádné zasedání krajského zastupitelstva. Konečně ještě přes 4,1 milionu dostanou sbory dobrovolných hasičů od státu prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.