Oficiální spuštění proběhlo v neděli 12.7.2009 ve 22 hodin. Spuštění do ostrého provozu je naplánováno za několik týdnů.

Regiony ČR: Gratuluji Zdeňku ke spuštění projektu Regiony ČR. Na našem internetovém trhu je spousta již zaběhnutých a i velmi navštěvovaných zpravodajských portálů jakými jsou Novinky.cz, iDnes.cz, aktuálně.cz apod., konkurence je velká, proč jste se tedy rozhodli zaměřit se právě na tuto část internetu?

ZP: Děkuji za gratulaci. Určitě, máte pravdu. Na českém internetovém poli je mnoho zpravodajských portálů, z nichž mnohé již dnes patří mezi velmi silné hráče na tomto poli. Ať už jde o Vámi zmíněné portály nebo o spoustu dalších portálů či podobně zaměřených webů. Základní podmínka, která byla pro nás stěžejní a která přesně vymezuje náš cíl a naši filozofii, je výrazně se odlišit právě od těchto portálů a najít si svou vlastní cestu a tímto se odlišit, najít si své čtenáře a prosadit se mezi nejvýznamnější portály v ČR. Již od samotného počátku bylo jasné, že naplnění takovéhoto cíle nebude vůbec, ale vůbec nic snadného. Což se také během těch následujících let, kdy se projekt vyvíjel, potvrdilo.

Můžete mi nastínit, jak v dnešní době, kdy už, jak by se na první pohled mohlo zdát, je všechen potenciál v této oblasti vyčerpán, je tedy možné vymyslet něco, co zde ještě nebylo a zároveň by mohlo mít i úspěch u čtenářů?

Předně si nemyslím, že by veškerý potenciál, který nabízí svět internetu a konkrétně i zpravodajství, byl vyčerpán. Můžeme si všimnout, a to nejen v oblasti zpravodajství, že světlo světa spatřují stále nové a nové projekty, a mnohé z nich se staly již během krátké doby velmi úspěšnými.

Jistě, avšak určitě se shodneme, že přijít dnes na trh ještě s něčím novým a s předpokladem pro úspěch je velmi složité?

Každopádně s Vámi souhlasím a právě proto bylo pro nás velkou výzvou pokusit se přijít právě s takovým projektem, který by splňoval právě tyto podmínky. Situaci na internetovém poli jsme nejen u nás, ale i ve světě, pečlivě několik let monitorovali a prováděli analýzy chování uživatelů. Prováděli jsme vlastní průzkum, abychom zjistili, co vlastně uživatel od internetu jako takového očekává, které složky mu tam nejvíce schází a snažili jsme se tyto informace vyhodnotit tak, abychom mohli najít způsob, jak čtenáře zaujmout a vyhranit se oproti těm již zmiňovaným zpravodajským portálům.

V čem je tedy projekt Regiony ČR unikátní a v rámci ČR ojedinělý?

Předně bych rád podotknul, že jsme se nechtěli, aby náš projekt byl ojedinělý pouze v rámci ČR, nesnažili jsme se nalézt ve světě něco, co již funguje a přizpůsobit to na naše poměry. Chtěli jsme přijít s něčím naprosto novým v celkovém měřítku. Mohl bych to částečně shrnout do několika základních bodů.

  1. Tím hlavním je celkový rozsah příspěvků, které jsou pro naše portály připravovány. Dnes sice začínáme "pouze" na několika desítkách příspěvků denně, avšak v dalších letech budeme pečlivě shromažďovat naše informační zdroje, abychom mohli naše zpravodajství postupně rozšiřovat.
  2. Zaměření jednotlivých příspěvků: Téměř na všech zpravodajských portálech nacházíme dnes, nazval bych je, hlavní zprávy, a když to trochu přeženu, obsah zpravodajství na všech portálech je vesměs když ne stejný tak alespoň z velké části podobný. Zkuste si však nalézt na internetu zprávy, které svým významem nejsou zase až tak zásadní či nemají charakter místy až bulváru a najednou zjistíte, jak velký problém je takovéto články nalézt. Samozřejmě, daly by se i takovéto najít, hledání však mnohdy zabere až příliš mnoho času na to, aby uživatel takovéto příspěvky vyhledával. Nemůžeme však říct, že by takovéto články neměly své čtenáře. Spousty těchto čtenářů, by si velmi rádo přečetlo také i něco jiného, než pouze stále dokola opakující se základní témata nebo bulvár. Jak jsem však již zmínil, je to prakticky úkol na velmi dlouhé vyhledávání. Zde se již dostávám také k dalšímu a neméně důležitému bodu.
  3. A sice rozčlení jednotlivých zpráv nejen na rubriky a témata, k nimž se články vztahují. Na našem portálu Regiony ČR je možné články vyhledávat taktéž podle jednotlivých států, krajů, regionů a měst. Každý náš čtenář má tak možnost na jednom místě nalézt spousty zajímavého čtení třeba právě z regionu odkud pochází.

Když to celkově shrnu. Když si dnes budu chtít najít na internetu články třeba z okolí Nového Jičína, odkud pocházím, z různých oblastí každodenního života, nemusím již složitě na internetu procházet internetové vyhledávače a vymýšlet různá klíčová slovní spojení k tomu, abych se dočetl nejen o aktualitách právě v okolí Nového Jičína, ale třeba také o kulturních akcích, které se konaly nebo se připravují, zajímavých sportovních událostech i z méně populárních sportů nebo i z nižších a nejnižších soutěží, stejně tak o zprávách i informacích jednotlivých místních úřadů a obcí. Zde naleznu vše na jednom místě a můžu si sám zvolit, který typ zpráv mně konkrétně zajímá. A vzhledem k celkovému rozsahu tohoto zpravodajství vlastně bylo i nutností vymyslet vícero způsobů filtrování dat tak, aby se uživatel v tom plánovaném počtu příspěvků zorientoval.

Můžete nám ještě nastínit, co nyní chystáte v nejbližší budoucnosti?

Spuštěním portálu Regiony ČR naše práce zdaleka neskončila, dalo by se říct, že jsme teprve na startu běhu na velmi dlouhou trať. Když pominu práce na následném testování celého systému za provozu a dalším vývoji systému, který bude neustále zdokonalován, a kde na začátku budeme postupně odstraňovat drobné nedostatky, které se, jako u každého většího projektu, vždy vyskytnou, tak v těchto dnech probíhají spousty dalších jednání s obchodními partnery, se kterými bychom rádi navázali bližší spolupráci. Dále pak také stále rozšiřujeme sít našich přispívatelů a autorů. Oslovujeme také města, státní instituce, společnosti, zájmová sdružení či sportovní kluby různorodého odvětví a úrovně soutěží. Máme v plánu také prostřednictvím našich portálů být mediálními partnery právě těchto organizací, sdružení či klubů.

Zároveň se také pokusíme v budoucích letech vytvořit produkt, který by narovnal vztah mezi dnešními zadavateli reklamy a vydavateli, pro které je příjem z reklam prakticky jediným zdrojem pro financování svého provozu a dalšího vytváření obsahu. Nyní jsme svědky zcela zvráceného přístupu na trhu s internetovou reklamou. Je to jako byste si pronajali kancelář a majiteli nemovitosti zaplatili nájem až z obchodů realizovaných v této kanceláři. A to se musí změnit, jinak za několik let bude internet zahlcen nekvalitním či levným obsahem s naprosto nevyváženou reklamou.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů.