Čtvrtý kontingent Armády České republiky - provinční rekonstrukční tým pojede v červenci a v září na další misi do provincie Lógar v Afghánistánu. „Jádro 4. kontingentu tvoří vojáci 42. mechanizovaného praporu z Tábora a doplňují jej specialisté z dalších 32 útvarů a zařízení armády. Kontingent má celkem 277 vojáků, mezi nimiž nechybí ani několik žen,“ uvedl pro agenturu Mediafax velitel útvaru Milan Schulc.

Slavnostní přehlídky na Žižkově náměstí v Táboře se zúčastnili i představitelé města a několik zástupců politické reprezentace. „Jsou to jedni z nejlepších vojáků a rád bych jim popřál štěstí. Zároveň si přeji jediné, abych je, až se na konci roku, či začátkem příštího roku vrátí, všechny mohl ve zdraví přivítat doma v České republice,“ uvedl ministr obrany Martin Barták.

Vojáky čeká odjezd do prostředí poměrně rizikového, kde je podle odborníků práce s blížícími se afghánskými volbami situace napjatá a pozvolna se zhoršující. Cílem kontingentu bude pokračování v již započaté misi rekonstrukčního týmu v Lógaru. Budou plnit ochranu civilního prvku rekonstrukčního týmu, čekají je průzkumy, ochrana a zajišťování chodu celé mise. Vojáci museli absolvovat poměrně náročný výcvik v Německu, který co nejvíce přiblížil podmínky, v jakých se budou půl roku pohybovat. Absolvovali cvičení i ve spolupráci s Armádou USA a někteří pak dvoutýdenní odbornou stáž.

„Naši vojáci jdou do rizikové oblasti, protože jsme provinční rekonstrukční tým. Nebudeme se přímo účastnit operací, které provádějí jiné jednotky ISAF, takže naším úkolem není případný střet s nějakou případnou skupinou Talibanu. Především jde ale o podporu naší civilní části mise, která v provincii provádí stabilizační projekty v místě narušeném boji, a my jim zajišťujeme maximální možnou míru ochrany,“ vysvětlil cíle akce velitel kontingentu Milan Schulc.