Festivalový štáb a Společnost Mezinárodní hudební festival Český Krumlov se rozhodly zapojit do veřejné sbírky Jihočeského kraje. „Účelem sbírky je získat prostředky na zmírňování a odstraňování následků povodní v postižených oblastech. Na konto sbírky číslo 47 49 47 49/0300, variabilní symbol 182009 bude za festival poukázáno 50 tisíc korun,“ uvedla Kateřina Koželuhová.

Organizátoři festivalu požádali o příspěvek na povodňové konto partnery festivalu a výzvu budou ve formě vytištěného letáku předávat společně s programem také návštěvníkům největších festivalových koncertů. „Jihočeský kraj každoročně finančně podporuje konání Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Jsem proto rád, že organizátoři nejsou lhostejní k Jihočechům, kterým povodeň na začátku léta vytopila jejich domovy, odnesla majetek a přidělala spoustu práce a starostí,“ řekl i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD).

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov začíná v pátek 17. července zahajovacím koncertem F. X. Thuri: Vodní hudba pro Český Krumlov v 21.00 hodin na Náměstí svornosti.