Všichni zastupitelé schválili poskytnutí peněžitého daru 100 tisíc korun obci Jeseník nad Odrou na Novojičínsku, stejnou částku určili pro městys Hustopeče nad Bečvou, dále po 50 tisíci korunách určili Bělotínu i Polomi. Sto tisíc korun pak věnují Děčínu, který je partnerským městem Přerova.

„Při povodni v roce 1997 poskytla městu Přerov pomoc řada občanů, měst i obcí. Nyní je město v opačné situaci a rozhodlo se ze svého rozpočtu přispět na částečnou úhradu škod způsobených přírodním živlem obcím, které byly povodní postiženy nejvíc,“ vysvětlil Přidal. „Při jednání se zástupcem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje se vytipovaly právě tyto obce,“ dodal mluvčí.

„Vzhledem k tomu, že Děčín je naše partnerské město, bylo také zařazeno do lokalit, kterým Přerov poskytne peněžitý dar na částečnou úhradu škod způsobených povodní,“ uzavřel Přidal.