Dno odpuštěné přehrady se stalo pastí pro mladého řidiče motorové čtyřkolky, který zapadl do bahna. Na březích nádrže byly také nalezeny kusy nevybuchlé munice z druhé světové války – například granáty nebo raketa do raketometu.

„Vstup na obnažené dno odpuštěné přehrady je nadále výhradně na vlastní nebezpečí. Znovu vyzýváme občany, aby se v oblasti chovali ukázněně a na nevyschlá místa nevstupovali,“ upozornil náměstek primátora Martin Ander. „Snižování hladiny přehrady s sebou nese nejen unikátní příležitost vidět místa, která se sedm desítek let nacházela pod vodou, ale přináší i značná rizika pro neukázněné návštěvníky. Město, kraj i Povodí Moravy ve spolupráci s policií dělají pro zajištění bezpečnosti návštěvníků přehrady maximum," dodal.

Více k bezpečnostním opatřením:

Snižování hladiny Brněnské přehrady bylo zahájeno 4. června v souladu s harmonogramem prací, které mají za cíl obnovit ekologickou rovnováhu v nádrži. Na zajištění bezpečnosti veřejnosti po dobu snížené hladiny spolupracují partneři projektu – statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Povodí Moravy – s Policií ČR a Městskou policí Brno. Jako hlavní bezpečnostní rizika byla identifikována:

  • možnost zapadnutí do zvodněné vrstvy bahna obnažené při snížení hladiny
  • nález nebezpečných předmětů, např. nevybuchlé munice

Po dobu snížené hladiny v přehradě je proto vydána výstraha veřejnosti. Veřejnost je o rizicích informována nejen ve sdělovacích prostředcích, ale i prostřednictvím tabulí umístěných po obvodu nádrže i v rekreačních střediscích, a to včetně výstrahy pro nebezpečí utonutí při plavbě. Základní informace získají občané také na internetových stránkách města www.brno.cz.