Oprava vodovodních řadů začala 11. července, kdy město ulici uzavřelo.

Vodohospodáři opraví souběžně tři řady. První z nich pochází z roku 1926 a vede od ulice Dukelských hrdinů po pravé straně, u Parkhotelu přechází na levou stranu a směřuje v chodníku až k Letenskému náměstí. Druhý řad je z roku 1908 a vede od ulice Veverkova k Letenskému náměstí po jižní straně ulice. Poslední vodovodní potrubí z roku 1926 pak směřuje od ulice Dukelských hrdinů až po Letenské náměstí, a to po pravé straně v krajním jízdním pruhu.

"U prvního řadu provedeme obnovu zatažením polyetylénové vložky do stávajícího potrubí. V ostatních částech položíme vodovod do výkopu," vysvětlila Stodolová. Obnova dalšího potrubí se provede bez výkopových prací, kdy v původní trase bude zataženo nové potrubí.

Celková délka všech vodovodů je téměř jeden a půl kilometru. "Aby měli místní obyvatelé v době výstavby nepřetržitou dodávku pitné vody, v předstihu jsme položili provizorní vodovod, a to v těsné blízkosti fasád domů. Za obnovu vodovodních řadů společnost zaplatí zhruba 28 milionů korun.

Ulici Veletržní je kvůli rekonstrukci parovodu uzavřena pro automobilovou dopravu v úseku mezi třídou Dukelských hrdinů a Letenským náměstím. Uzavírka začne platit po dokončení prací na ulici 5. května a skončí 20. srpna.