Naposledy Svobodní jednali se stranou Věci veřejné. "I přes naši programovou blízkost ale jednání zkrachovala. Věci veřejné opustily plán společné kandidátky pravicových stran a rozhodly se jít do voleb samostatně s přizváním středových kandidátů. Toto rozhodnutí respektujeme," uvedl předseda Svobodných Petr Mach.

Dodal, že strana povede další jednání, je ale jednoznačně připravena kandidovat samostatně. "Jako jediní půjdeme do voleb s programem čistého ekonomického liberalismu. Program střídmého státu, který nepřerozděluje peníze jedněch ve prospěch druhých, zde nikdo jiný nehájí. Jsme hluboce přesvědčeni o nutnosti tento program prosadit,“ dodal Mach.

Podobně skončila již dříve i jednání se Suverenitou Jany Bobošíkové. „Nepřijal jsem nabídku opustit Svobodné, abych reprezentoval politiku paní Bobošíkové na její kandidátce. Stranu svobodných občanů, založenou na idejích ekonomického liberalismu, nevyměníme za účelový politický slepenec,“ komentoval toto jednání v půlce června konec Mach.

Definitivní slovo o kandidatuře ve volbách a o podobě předvolební kampaně bude mít Republikový výbor Svobodných, kde zasedají kromě členů volených sněmem i předsedové 14 krajských sdružení. Jeho nejbližší jednání bude v sobotu 18. července v Brně.

Svobodní vznikli v lednu 2009 jako pravicově orientovaná strana, v červnových volbách do Evropského parlamentu ale neuspěli.