STRAKONICE - Psi prý kvůli svým neohleduplným majitelům ničí zeleň, park bývá znečištěný exkrementy a často zde běhají zvířata bez vodítka, čeho se zase obávají rodiče dětí, které si tu hrají. „Místa, kam psi nebudou smět, budou nově v nejbližších dnech označeny výstražnou tabulkou s přeškrtnutým obrázkem psa. Na dodržování omezení budou dohlížet strážníci,“ uvedla Kotlíková.

Strakonice pomalu Rennerovy sady renovují, aby se staly zeleným a příjemným odpočinkovým centrem části města. Odhadované náklady na obnovu sadů jsou okolo 30 milionů korun.